Workshop: Omgaan met mensen met moeilijk gedrag en storende teamdynamieken

21-11-2022

                                                                           Foto - workshop in Utrecht 2023

Donderdag 13 oktober 2023


Heb je ook af en toe te maken met storende teamdynamieken? Erger je je regelmatig aan moeilijke individuen in jouw team? Is het op bepaalde momenten onmogelijk om nog de positieve intentie te zien van een aantal teamleden? Je bent waarschijnlijk niet de enige die dit ervaart. Toch is het nuttig om er mee te leren omgaan.

De oplossingsgerichte benadering kijkt op een andere manier naar lastige mensen en storende teamdynamieken. Deze benadering is ervan overtuigd dat inzetten op positieve relaties minder energie kost dan het aangaan van conflicten. Daarnaast hebben de meeste mensen het beste voor hebben met hun collega's en werkgever. Er zijn weinig mensen die doelbewust in een organisatie gaan werken om de sfeer te verzieken. Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar dit is een gering aantal. Indien je deze situaties vanuit een oplossingsgerichte bril bekijkt, dan krijg je opnieuw hoop en geloof je in verandering. Daarnaast blijft het belangrijk om toch grenzen te trekken.

Deze training kan jou helpen om in een stress situatie niet opnieuw in een fight, fly or freeze reactie te vervallen. De focus tijdens deze workshop ligt op oefenen. Je leert een alternatieve kijk te ontwikkelen en oplossingsgerichte interventies te doen in moeilijke situaties.

Aan het eind van de dag:

- Kijk je anders naar moeilijke mensen en storende teamdynamieken;
- Kan je een aantal situaties normaliseren door het toepassen van het model van Tuckman;
- Zie je dat weerstand jou nuttige informatie geeft over de samenwerkingsrelatie, de doelstellingen van het traject;
- Ervaar je dat je steeds een keuzemogelijkheid hebt tussen inzetten op het conflict door confrontatie of focussen op samenwerking.
Deze workshop maakt deel uit van de 1-jarige opleiding. Er zijn 10 plaatsen beschikbaar voor externen, m.a.w. voor deze workshop kan iedereen inschrijven die reeds een basiskennis van het oplossingsgericht denken bezit.

Kostprijs
135 euro (exclusief BTW)

Locatie en tijdstippen


De Mokke
Sint-Amandsberg

9u30 - 16u30

Middagpauze

Er wordt geen broodjeslunch of maaltijd voorzien. Indien je dit wenst dan kan je wel in De Mokke iets eten of bestellen.

Extra


Alle deelnemers ontvangen het boek 'De oplossingsgerichte coach'

Inschrijven

Stuur een mailtje naar chris.vandam@live.be met je facturatiegegevens en telefoonnummer. Graag vermelden bij onderwerp 'Inschrijving omgaan met moeilijke mensen'.

Deze worskhop werd al meerdere keren ingericht. Even terugblikken:
- 27 januari 2023 in Gent
- 3 februari 2023 in Gent
- februari 2023 in Amsterdam (in-house training)
- februari 2023 in Utrecht