De oplossingsgerichte visie

Oplossingsgericht denken (= solution focused) gaat over een andere manier van kijken naar problemen. We denken in mogelijkheden, creëren ruimte voor wat er is en focussen op de gewenste situatie. Deze manier van denken is toepasbaar in therapie, hulpverlening, coaching en onderwijs. We geloven dat kinderen, jongeren, mensen en teams over veel meer mogelijkheden en oplossingen beschikken dan ze zelf aanvankelijk beseffen.

Tijdens een oplossingsgericht coachingsproces zien we vooral de krachtbronnen en sterktes bij ieder individu of team en hoe het probleem momenteel de best mogelijke manier is
 om met de situatie om te gaan. We creëren hoop en wakkeren de goesting aan om anders te kijken naar de situatie of om stappen te zetten in de richting van de gewenste toekomst. Oplossingsgericht coachen is een resultaatsgerichte coaching, waarbij we de simpelst mogelijk manier hanteren om vooruitgang te boeken.  We doen wat werkt en coachen de coachee of het team om kleine stappen te zetten.

Dr. Luc Isebaert, dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove en uiteraard Steve de Shazer en Insoo Kim Berg zijn voor Chris de belangrijkste inspiratoren van het oplossingsgerichte gedachtegoed. 

Op deze website van het Centrum Oplossingsgericht Coachen vind je alle info over opleidingen en workshops, de boeken en artikels van Chris Van Dam en de activiteiten van 'geroezemoes'. 

Het Centrum Oplossingsgericht Coachen

Het Centrum Oplossingsgericht Coachen wil een bijdrage leveren in het verspreiden van het oplossingsgericht gedachtegoed door het aanbieden van opleidingen, workshops, inhouse-trainingen en het organiseren van studiedagen en congressen.

Naast het verspreiden van het gedachtegoed willen wij dit zelf ook actief blijven toepassen in hulverlening, personal- en teamcoaching.

Daarnaast willen we voortdurend meewerken aan het creëren van een netwerk van oplossingsgerichte professionals die elkaar inspireren en uitnodigen om verder te groeien.

We vinden het belangrijk om aan kwaliteitsborging te doen. In ons eigen centrum doen we dit door onze opleiding te laten erkennen door IASTI en door het organiseren van heropfris- en verdiepingsdagen voor allumni.  

Een terugblik...

In 2017 richt Chris Van Dam samen met medeoprichter Sven Bussens het 'Oplossingsgericht Centrum' op. Idan Amiel, de eerste internationale gast, komt ons inspireren met 'Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit'.  In dit gedachtegoed blijft Sven zich specialiseren in combinatie met zijn functie als praktijklector in Hogent.

Chris maakt tijdens deze beginjaren nog steeds deel uit van de staf van het Korzybski Instituut. Hier wordt hij verder geïnspireerd door dr. Luc Isebaert, Myriam Le Fevere de Ten Hove, Geert Lefevere, Erwin De Bissop en Sebastien Vernieuwe. Hij geeft voor het Korzysbski Instituut opleidingen in België (Gent / Brugge) en Nederland (Maastricht / Leeuwarden) over 'Oplossingsgericht pedagogiek en hulpverlening'. Chris combineert zijn engagement voor het Oplossingsgericht Centrum met zijn functie als praktijklector in Hogent. In deze organisatie is hij titularis van het vak 'Oplossingsgericht coachen' dat hij samen met zijn collega's vorm geeft. Hij blijft met de praktijk verbonden door het coachen teams en het geven van opleidingen.

Bijna onmiddellijk na de start van het Oplossingsgericht Centrum worden de Oplossingsgerichte Café's opgericht waarvoor Milena Van Braeckel en Klara Heestermans zich al jarenlang engageren. Deze oplossingsgerichte cafe's hebben als doel het oplossingsgerichte gedachtengoed op een laagdrempelige manier te verspreiden en bieden tevens de kans voor deelnemers om zich te verdiepen en uit te wisselen rond heel wat verschillende thema's. Dit team wordt doorheen de jaren versterkt met heel wat andere vrijwilligers. 

Het eerste congres 'Denken in mogelijkheden' wordt georganiseerd door het Centrum in 2018. Dit is onmiddellijk een dubbelcongres, twee dagen over 'Hulpverlening' en twee dagen over 'Oplossingsgericht coachen'.

In 2019 stopt Chris met zijn staffunctie in het Korzybski Instituut om zich verder toe te leggen op zijn engagement voor het Oplossingsgericht Centrum. Sven focust zich als trainer op het geven van  opleidingen en neemt een stapje terug voor de andere activiteiten.

Na het eerste succesvolle congres organiseert Chris samen met het team vrijwilligers nog een aantal congressen. Het congres 'Focus op goed genoeg' (oorspronkelijk geprogrammeerd in 2020, maar omwille van de coronapandemie verplaatst naar 2021) is het tweede 2-daagse congres met o.a. Luc Swinnen als plenaire spreker.

'Shit Happens' (2022) is het derde congres dat door hetzelfde team wordt georganiseerd wordt. Opnieuw een 2-daagse congres, met dit jaar voor het eerst een pré-conference over Oplossingsgerichte Intervisie. Dirk De Wachter is één van de plenaire sprekers. Tijdens dit derde congres mogen we enkele vertegenwoordigers van de VOPN verwelkomen. Dit is de vereniging van en voor oplossingsgerichte professionals in Nederland.

Chris neemt het intiatief om de opleiding 'Oplossingsgericht coachen' internationaal te laten erkennen door IASTI (= International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes). Sacha Baelen onderhoudt de contacten en vertegenwoordigt de pijler 'Oplossingsgericht coachen' bij IASTI. Philip Almey neemt deel aan een aantal bijeenkomsten van SIFO (= Solotion Focused in Organisations) en op de jaarlijkse VVDO-dag (= Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching) zijn er steeds enkele vrijwilligers en Chris aanwezig. Samen met Danielle Teheux worden er enkele Oplossingsgerichte Café's in Hasselt georganiseerd maar dit initiatief wordt stopgezet omwille van de pandemie. 

In 2022 wordt 'Geroezemoes' geboren, een vernieuwd concept ter vervanging van de Oplossingsgerichte Café's. In dit jaar wordt ook de jaaropleiding 'Oplossingsgericht coachen' die zijn 10de verjaardag viert voor het eerst integraal ingekocht door een organisatie als inhouse-training. Dit zelfs drie keer. 

Eind 2022 gaat Sven verder met Krachtcollectief. Het team en Chris gaan verder met het Centrum Oplossingsgericht Coachen. Dit Centrum blijft zich verder engageren om het oplossingsgericht gedachtegoed te verspreiden en een professioneel netwerk te creëren.

Het team vrijwilligers blijft uitbreiden en het enthousiasme wordt steeds groter. In 2023 zal er opnieuw geschiedenis worden geschreven want het vierde 2-daagse congres 'Van coping tot zelfzorg' wordt georganiseerd, er wordt een allumni werking opgestart en de jaaropleiding 'Oplossingsgericht Coachen' wordt voor het eerst ook in Limburg georganiseerd. 

Welkom op onze site,
het team en Chris