De oplossingsgerichte visie

Oplossingsgericht denken (= solution focused) gaat over een andere manier van kijken naar problemen. We denken in mogelijkheden, creëren ruimte voor wat er is en focussen op de gewenste situatie. Deze manier van denken is toepasbaar in therapie, hulpverlening, coaching en onderwijs. We geloven dat kinderen, jongeren, mensen en teams over veel meer mogelijkheden en oplossingen beschikken dan ze zelf aanvankelijk beseffen.

Tijdens een oplossingsgericht coachingsproces zien we vooral de krachtbronnen en sterktes bij ieder individu of team en hoe het probleem momenteel de best mogelijke manier is
 om met de situatie om te gaan. We creëren hoop en wakkeren de goesting aan om anders te kijken naar de situatie of om stappen te zetten in de richting van de gewenste toekomst. Oplossingsgericht coachen is een resultaatsgerichte coaching, waarbij we de simpelst mogelijk manier hanteren om vooruitgang te boeken.  We doen wat werkt en coachen de coachee of het team om kleine stappen te zetten.

Dr. Luc Isebaert, dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove en uiteraard Steve de Shazer en Insoo Kim Berg zijn voor Chris de belangrijkste inspiratoren van het oplossingsgerichte gedachtegoed. 

Op deze website van het Centrum Oplossingsgericht Coachen vind je alle info over opleidingen en workshops, de boeken en artikels van Chris Van Dam en de activiteiten van 'geroezemoes'. 

Het Centrum Oplossingsgericht Coachen

Het Centrum Oplossingsgericht Coachen wil een bijdrage leveren in het verspreiden van het oplossingsgericht gedachtegoed door het aanbieden van opleidingen, workshops, inhouse-trainingen en het organiseren van studiedagen en congressen.

Naast het verspreiden van het gedachtegoed willen wij dit zelf ook actief blijven toepassen in hulverlening, personal- en teamcoaching.

Daarnaast willen we voortdurend meewerken aan het creëren van een netwerk van oplossingsgerichte professionals die elkaar inspireren en uitnodigen om verder te groeien.

We vinden het belangrijk om aan kwaliteitsborging te doen. In ons eigen centrum doen we dit door onze opleiding te laten erkennen door IASTI en door het organiseren van heropfris- en verdiepingsdagen voor allumni.  

Welkom op onze site,
het team en Chris