Misverstanden en vooroordelen kan je als leidinggevende, coach of workshopbegeleider als vervelend ervaren, anderzijds hebben mensen vaak een goede reden om op deze manier te denken. Probeer hen er niet van te overtuigen dat hun mening of visie niet correct is.

Overtuigen werkt meestal niet en roept 'weerstand' op. Terecht, want je wil de ander...

Beginvoorwaarden:

• Creëer een veilig klimaat;
• Maak zeer duidelijke afspraken;
• Tijdens de oefening vraagt de coach aan de deelnemers om een cijfer te geven. De coach zal echter op geen enkel moment aan de aanwezigen vragen om hun cijfer mee te delen of te verantwoorden waarom ze dit cijfer hebben gegeven;
...

1. Humor als middel voor sfeer

Humor zorgt voor een relaxte sfeer tijdens een teamcoaching. Als mensen even kunnen lachen tijdens de bijeenkomst lijkt het allemaal toch wat minder zwaar dan eerst werd gedacht. Waarschijnlijk bestaan er geen mensen die lachen niet leuk vinden.

Uit onderzoek blijkt dat lachen zelfs op lange termijn effecten heeft...

Ventileren

30-11-2022

Na een werkdag of een shift willen mensen die met andere mensen werken (bv. opvoeders, verpleegkundigen, therapeuten,...) even ventileren. Ze hebben nood om hun ervaringen te delen vooraleer ze de organisatie verlaten. De letterlijke betekenis van 'ventileren' is 'de lucht verversen in', en dit doe je door niet alleen door de vuile lucht buiten te...

1. Doelstellingsvragen

Als je in een taxi stapt, vraagt de chauffeur waar je naartoe wilt. Als je naar de bakker gaat, vraagt de bakker wat je wenst. Als je een huis bouwt, vraagt de architect hoe jij wilt dat jouw huis eruitziet.

We zouden het niet pikken... als de taxichauffeur ons ergens naartoe brengt waar we niet willen zijn; ...

Bij vervolggesprekken is het belangrijk om de relatie met de coachee te optimaliseren en winst die al geboekt is zichtbaar te maken en vast te houden.

Stel dat je bij de start van een vervolggesprek de 'Wat gaat er beter?-vraag stelt dan zijn er verschillende antwoorden mogelijk volgens Selekman*
- het gaat beter
- het is hetzelfde...

Dr. Luc Isbeaert, Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove, Coert Visser, Peter Szabo,... oplossingsgerichte therapeuten en coaches die ik waardeer, gebruiken schaalvragen van 0 tot 10. Toch vind je in de literatuur over het oplossingsgericht werken ook schaalvragen van 1 tot 10 en stel ik vast dat een aantal startende coaches teruggrijpen naar een...

Parafraseren ofwel het samenvatten in eigen woorden is een techniek die vaak gebruikt wordt in coaching.

Mogelijke effecten van het parafraseren:
- de coachee of het team herkent de inhoud en voelt dat er naar hem geluisterd werd.
- de coachee of het team herkennen de inhoud niet en maken dit duidelijk aan de coach....

In landen waar ze olifanten trainen voor hun zware werk gebruiken ze een hele gemakkelijke en effectieve methode om ervoor te zorgen dat de olifant niet wegloopt. Als de olifant nog een baby is, binden ze hem vast aan een boom met een touw om zijn poot. Hij probeert een aantal keer om te ontsnappen, maar leert al snel...