Jaaropleiding oplossingsgericht coachen

Deze opleiding wordt ingericht in Gent (= 11 de editie) en in Limburg (= 12 de editie). 

Wil ook jij graag
... als hulpverlener je doelgroep coachen i.p.v. te ondersteunen of hulp aan te bieden?
... als zelfstandige een eigen coachingspraktijk uitbouwen?
... als leidinggevende je team coachen?
... als professionele coach aan de slag in je eigen werkcontext?
... als professionele coach teams en personal coaching aanbieden in een andere organisatie of bedrijf?
... als persoon groeien en op een andere manier in het leven staan

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Is het antwoord op één van de bovenstaande vragen positief, lees dan verder want dan is deze 1-jarige opleiding zeker en vast iets voor jou.

Deze jaaropleiding heeft een internationale erkenning !!! (een  IASTI erkenning:  https://www.iasti.org ). 

Inbegrepen:

 • Het basisboek:' De oplossingsgerichte coach' t.w.v. 40 euro (bol.com)
 • Het boek: 'De oplossingsgerichte coach: het werkboek' t.w.v. 32,50 euro (bol.com)
 • Een cadeaubon t.w.v. 50 euro voor de studiedag 'Oplossingsgericht coachen' in 2024
 • Een cadeaubon t.w.v. 50 euro voor de studiedag 'Oplossingsgericht coachen' in 2025
 • Syllabus: Oplossingsgericht opvoeden
 • Syllabus: Oplossingsgerichte intervisie
 • Syllabus: Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken
 • 10 workshops in De Mokke te Sint-Amandsberg telkens van 9u30 tot 16u30
 • Koffie, thee en water tijdens de workshops
 • 1 studiedag te Brugge met Anton Stellamans
 • 1 studiedag te Brugge met o.a. Louis Van Nieland
 • Broodjeslunch, koffie, thee en water tijdens de studiedagen
 • Diploma uitreiking met receptie
 • Getuigschrift met internationale erkenning
 • Gratis deelname aan de avondactiviteiten van het Oplossingsgericht Centrum

Na het volgen van deze opleiding kan je jou kandidaat stellen om deel uit te maken van het vrijwilligersteam van het Oplossingsgericht Centrum.

Doelgroep

Deze opleiding staat open voor iedereen die op een of andere manier bezig is met mensen en hun ontwikkeling. Coachende vaardigheden behoren immers meer en meer tot het takenpakket van allerhande professionals. De oplossingsgerichte mindset is niet enkel toepasbaar in personal coaching of teamcoaching. Nee, hij is ook toepasbaar in hulpverlening, therapie, vergaderingen,... Wil je echter als thearpeut aan de slag, dan adviseren wij om een opleiding in het Korzybski Instituut te volgen.

Met de 1-jarige opleiding 'Oplossingsgericht coachen' richten wij ons tot iedereen die interesse heeft in coachen.
Coaches, coördinatoren, loopbaanbegeleiders, leidinggevenden, directies, studiebegeleiders, docenten, stagebegeleiders, trajectbegeleiders, teamverantwoordelijken, contextbegeleiders, intervisoren, zorgcoödinatoren, HR consultants, begeleiders, leerlingbegeleiders, verpleegkundigen, ... kortom we richten ons tot een breed publiek.

Het is een brede opleiding waarbij de focus op 'coachen' ligt en niet op specifieke problematieken of thema's. Je leert écht coachen en jou de oplossingsgerichte mindset eigen maken.

In het verleden werd deze opleiding reeds gevolgd door o.a. een leidinggevende in de jeugdhulp, een leidinggevende in een RVT, een zorgleerkracht, een teamcoach, een personal coach, een leerkracht, een directeur onderwijs, een verpleegkundige, een zaalverantwoordelijke horeca, een boekhouder, een informaticus, een studiebegeleider, een docent hoger onderwijs,...

Na het volgen van deze opleiding beschik je over de nodige essentiële coachingsvaardigheden om als 'personal coach' en 'teamcoach' aan de slag te gaan.

Kostprijs

1.600 euro - normaal tarief (exclusief BTW)

Met deze unieke prijssetting willen we de opleiding toegankelijk maken voor iedereen die interesse heeft in het oplossingsgericht coachen.

Meerwaarde voor iedereen die deze opleiding volgt:

- je ontvangt een getuigschrift van het Oplossingsgericht Centrum;
- je ontvangt een internationaal getuigschrift van IASTI (= International Alliance of Solution-Focused Institutes);
- je beschikt over de nodige vaardigheden en competenities om een praktijk als zelfstandige op te starten;
- je beschikt over de nodige vaardigheden en competenties om eventueel een carrière switch te maken naar coach of leidinggevende;

Op het einde van deze opleiding heb je jou de oplossingsgerichte mindset eigen gemaakt en beschik je over de nodige essentiële en advanced coaching skills.

Inhoud

De inhoud van de workshops en de volgorde van het aanbod kan steeds wijzigen op basis van het groepsproces.

Workshop 1: Introductie in het oplossingsgericht coachen en de mindset
Workshop 2: Oplossingsgericht coachen: de oplossingsgerichte begeleidershouding en basisvaardigheden
Workshop 3: Oplossingsgerichte intervisie, informatieoverdracht, vergaderen en samenwerken
Workshop 4: De oplossingsgerichte flowchart en het oplossingsgericht taalgebruik
Workshop 5: Omgaan met lastige mensen en storende teamdynamieken
Workshop 6: Oplossingsgerichte technieken en het oplossingsgerichte taalgebruik
Workshop 7: Oplossingsgerichte teamcoaching
Workshop 8: Oplossingsgericht werken met kern- en dubbelkwadranten, teamkwadranten en cultuurkwadranten
Workshop 9: Introductie Deep Democracy en het oplossingsgericht werken + tools voor de oplossingsgerichte coach
Workshop 10: Bespreking van de video opnames
Workshop 11: Studiedag: oplossingsgericht coachen met Anton Stellamans
Workshop 12: Studiedag: hartcoherentie, faalangst, veerkracht,...

(voor een uitgebreidere beschrijving scroll je verder naar beneden).

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Studiebelasting

De studiebelasting is beperkt, aangezien de meeste curusisten deze opleiding combineren met een full-time job. Aanwezigheid tijdens alle workshops wordt ten zeerste aanbevolen.

Er wordt geen examen georganiseerd. Wel verwachten we dat iedere cursist één personal coachingsgesprek filmt met een cliënt (collega, medewerker, jongere,...) en na iedere workshop een verslag maakt (max. 1 pagina).

Ben je door omstandigheden onvoldoende aanwezig geweest, dan kan je een verdiepende workshop volgen waardoor je over voldoende opleidingsuren beschikt om het certificaat te behalen.

Data 15 de editie in Gent 

- vrijdag 26 januari 2024
- vrijdag 16 februari
- vrijdag 1 maart
- vrijdag 8 maart
- vrijdag 15 maart
- maandag 22 april
- vrijdag 31 mei
- vrijdag 14 juni
- vrijdag 6 september
- donderdag 26 en vrijdag 27 september 2024 te Brugge
- vrijdag 11 oktober 2024

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Data 16 de editie in Limburg
(Praktische info volgt nog.)

- donderdag 12 september 2024 
- vrijdag 13 september 2024
- donderdag 26 september (Brugge)
- vrijdag 27 september (Brugge)
- maandag 21 oktober 2024
- dinsdag 22 oktober 2024
- maandag 4 november 2024
- dinsdag 5 november 2024
- vrijdag 29 november 2024
- vrijdag 12 december 2024 
- donderdag 23 januari 2025
- vrijdag 24 januari (videobespreking - eindwerk) 2025

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Workshopbegeleider

Chris Van Dam (voor meer info - zie oprichter Centrum Oplossingsgericht Coachen)
Het is mogelijk dat er een co-facilitator mee de workshops begeleidt. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbaarheid van de kandidaten om deze rol op te nemen.

Locatie Gent

We proberen de opleiding steeds te laten doorgaan in een mooie locatie. De Mokke te Sint-Amandsberg (demokke.be). Parkeren in de buurt is mogelijk: 3,5 euro voor een dagticket.

We starten om 9u30 en ronden af om 16u30.

Er wordt geen lunch voorzien door het Centrum Oplossingsgericht Coachen. Uiteraard kan je zelf wel een lunch bestellen in de Mokke of een broodje halen. Indien deze locatie uitzonderlijk niet beschikbaar is, dan huren we een lokaal in Dok Noord bij het Letterkabinet.

Inschrijven

Mail mij jouw facturatiegevens naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Na het volgen van deze opleiding kan je ook lid worden bij de VVDO:  https://www.vvdo.be

Uitgebreide beschrijving van het programma

Tijdens de workshops zoemen we in op de oplossingsgerichte mindset, de basisprincipes van het oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte technieken.

Een greep uit het aanbod:

- de flow chart van het Korzysbski Instituut
- de kunst van het stellen van oplossingsgerichte vragen:
           copingsvragen
           doelstellingsvragen
           uitzonderingsvragen
           continueringsvragen
           schaalvragen
           wondervragen
           ....
- oplossingsgericht taalgebruik
           oplossingsgericht parafraseren
           permissief taalgebruik
           ....
- oplossingsgerichte technieken
          schaalwandelen
          cirkeltechniek
           ....
- oplossingsgerichte intervisietechnieken
          succesanalyse
          leren van successen
          www-model
          werken met video-opnames
          ....
- samenwerking en omgaan met weerstand
- oplossingsgericht werken met een team
- oplossingsgericht begeleiden en sturen