Jaaropleiding oplossingsgericht coachen

- Start najaar 2024: Jaaropleiding najaar 2024 Houthalen (18 de editie)
- Start najaar 2024: Jaaropleiding najaar 2024 Gent (19 de editie) / 2 afstudeerrichtingen
- Start voorjaar 2025 (20 ste editie)
- Start voorjaar 2025: Jaaropleiding voorjaar 2025 Antwerpen / Mechelen (21 ste editie)
- Start najaar 2025: Jaaropleiding 2025 Utrecht (22 ste editie)

Wil ook jij graag
... als hulpverlener je doelgroep coachen i.p.v. te ondersteunen of hulp aan te bieden?
... als zelfstandige een eigen coachingspraktijk uitbouwen?
... als leidinggevende je team coachen?
... als professionele coach aan de slag in je eigen werkcontext?
... als professionele coach teams en personal coaching aanbieden in een andere organisatie of bedrijf?
... als persoon groeien en op een andere manier in het leven staan

Is het antwoord op één van de bovenstaande vragen positief, lees dan verder want dan is deze 1-jarige opleiding zeker en vast iets voor jou.

Deze jaaropleiding heeft een internationale erkenning !!! (een  IASTI erkenning:  https://www.iasti.org ). Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Doelgroep

Deze opleiding staat open voor iedereen die op een of andere manier bezig is met mensen en hun ontwikkeling. Coachende vaardigheden behoren immers meer en meer tot het takenpakket van allerhande professionals. De oplossingsgerichte mindset is niet enkel toepasbaar in personal coaching of teamcoaching. Nee, hij is ook toepasbaar in hulpverlening, therapie, vergaderingen,... Wil je echter als thearpeut aan de slag, dan adviseren wij om een opleiding in het Korzybski Instituut te volgen.

Met de 1-jarige opleiding 'Oplossingsgericht coachen' richten wij ons tot iedereen die interesse heeft in coachen.
Coaches, coördinatoren, loopbaanbegeleiders, leidinggevenden, directies, studiebegeleiders, docenten, stagebegeleiders, trajectbegeleiders, teamverantwoordelijken, contextbegeleiders, intervisoren, zorgcoödinatoren, HR consultants, begeleiders, leerlingbegeleiders, verpleegkundigen, ... kortom we richten ons tot een breed publiek.

Het is een brede opleiding waarbij de focus op 'coachen' ligt en niet op specifieke problematieken of thema's. Je leert écht coachen en jou de oplossingsgerichte mindset eigen maken.

In het verleden werd deze opleiding reeds gevolgd door o.a. een leidinggevende in de jeugdhulp, een leidinggevende in een RVT, een zorgleerkracht, een teamcoach, een personal coach, een leerkracht, een directeur onderwijs, een verpleegkundige, een zaalverantwoordelijke horeca, een boekhouder, een informaticus, een studiebegeleider, een docent hoger onderwijs,...

Na het volgen van deze opleiding beschik je over de nodige essentiële coachingsvaardigheden om als 'personal coach' en 'teamcoach' aan de slag te gaan.

Meerwaarde voor iedereen die deze opleiding volgt:

- je ontvangt een getuigschrift van het Oplossingsgericht Centrum;
- je ontvangt een internationaal getuigschrift van IASTI (= International Alliance of Solution-Focused Institutes);
- je beschikt over de nodige vaardigheden en competenities om een praktijk als zelfstandige op te starten;
- je beschikt over de nodige vaardigheden en competenties om eventueel een carrière switch te maken naar coach of leidinggevende;

Op het einde van deze opleiding heb je jou de oplossingsgerichte mindset eigen gemaakt en beschik je over de nodige essentiële en advanced coaching skills.

Inhoud

De inhoud van de workshops en de volgorde van het aanbod kan steeds wijzigen op basis van het groepsproces.

Een greep uit het aanbod:
- probleem- en oplossingsgericht coachen: een wereld van verschil;
- de flow chart van het Korzysbski Instituut;
- het kwadrant van H. Moon;
- de vier basisstappen van het oplossingsgericht coachen;
- principes van het oplossingsgericht coachen;
- nuttige assumpties;
- de kunst van het stellen van oplossingsgerichte vragen:
           copingsvragen
           doelstellingsvragen
           uitzonderingsvragen
           continueringsvragen
          schaalvragen
          wondervragen
          ....
- oplossingsgericht taalgebruik
oplossingsgericht parafraseren
permissief taalgebruik
....
- oplossingsgerichte technieken
schaalwandelen
cirkeltechniek
....
- oplossingsgerichte intervisietechnieken
succesanalyse
leren van successen
www-model
werken met video-opnames
....
- samenwerking en omgaan met weerstand
- oplossingsgericht werken met een team
- oplossingsgericht begeleiden en sturen

(voor een uitgebreidere beschrijving scroll je verder naar beneden).

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Studiebelasting

De studiebelasting is beperkt, aangezien de meeste curusisten deze opleiding combineren met een full-time job. Aanwezigheid tijdens alle workshops wordt ten zeerste aanbevolen.

Er wordt geen examen georganiseerd. Wel verwachten we dat iedere cursist één personal coachingsgesprek filmt met een cliënt (collega, medewerker, jongere,...) en na iedere workshop een verslag maakt (max. 1 pagina).

Ben je door omstandigheden onvoldoende aanwezig geweest, dan kan je een verdiepende workshop volgen waardoor je over voldoende opleidingsuren beschikt om het certificaat te behalen.

Workshopbegeleider

Chris Van Dam (voor meer info - zie oprichter Centrum Oplossingsgericht Coachen)
Het is mogelijk dat er een co-facilitator mee de workshops begeleidt. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbaarheid van de kandidaten om deze rol op te nemen.

Locatie Gent

We proberen de opleiding steeds te laten doorgaan in een mooie locatie. De Mokke te Sint-Amandsberg (demokke.be). Parkeren in de buurt is mogelijk: 3,5 euro voor een dagticket.

We starten om 9u30 en ronden af om 16u30.

Er wordt geen lunch voorzien door het Centrum Oplossingsgericht Coachen. Uiteraard kan je zelf wel een lunch bestellen in de Mokke of een broodje halen. Indien deze locatie uitzonderlijk niet beschikbaar is, dan huren we een lokaal in Dok Noord bij het Letterkabinet.

Inschrijven

Mail mij jouw facturatiegegevens naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be