4de Oplossingsgericht congres
28 en 29 september 2023
'Van coping tot zelfzorg'

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Dag 1: donderdag 28/9/2023

Graag verwelkomen we Anton Stellamans als plenaire spreker.

In de 16de eeuw vereenvoudigde de Nicolaas Copernicus de astronomie door de complexe beweging van de planeten niet langer vanuit een geocentrisch maar een heliocentrisch perspectief te beschouwen. Het Oplossingsgericht werken veroorzaakte een copernicaanse revolutie in de zorg. De kwaliteit van de zorg verbeterde drastisch door niet langer de eruditie van de expert maar de veerkracht van de cliënt centraal te stellen. Veerkracht is het vermogen waarover levende systemen beschikken om om te gaan met (on)gewenste verandering. Oplossingsgericht werken is erop gericht om dat leerproces te versnellen. Vandaar de Brief in Brief Solution Focused Therapy. Wat doen cliënt én therapeut samen om zo snel als mogelijk (maar ook niet sneller) tot de gewenste verandering te komen?

Het verkorten van de tijd tussen hulpvraag en oplossing wordt de focus van onze dag.

In de voormiddag richten we ons op we binnen het oplossingsgericht werken doen om het leerproces van onze cliënten te versnellen.

In de namiddag wil ik jullie meenemen in een reflectie over een copernicaanse revolutie in onze organisaties: hoe kunnen we die terug laten draaien rond onze cliënten? Hoe kunnen we de doorlooptijd van onze dienstverlening verkorten in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid en de maakbedrijven?

Onthaal en koffie: 9u15
Voormiddag: 9u45 - 11u45
Middagpauze: 11u45 - 12u45
Namiddag (deel 1): 12u45- 14u
Koffiepauze: 14u - 14u30
Namiddag (deel 2): 14u30 - 16u15 

Dag 2: vrijdag 29/9/2023

Tijdens deze tweede congresdag krijg je de drie keuzemogelijkheden. 

Keuze 1: volledige dag plenair (1 uur middagpauze)
Keuze 2: plenair - workshop - plenair (45 min. middagpauze) VOLZET
Keuze 3: plenair - workshop (1 uur middagpauze)

Keuze 1:

9u15 : koffie en onthaal
9u45 - 11u15 : plenaire lezing: Hartcoherentie
11u15 - 11u45: plenaire lezing: Op welke manier kunnen digitale tools ons ondersteunen in het werken met cliënten? 
11u45 - 12u45: broodjeslunch en netwerkmoment
12u45 - 14u: plenaire lezing: Faalangst. Een groeiproces naar meer zelfvertrouwen.
14u - 14u30: koffiepauze
14u30 - 16u30: plenaire lezing: Mentale Veerkracht, het verschil tussen lijden en leiden

Keuze 2

9u15 : koffie en onthaal
9u45 - 11u15 : plenaire lezing: Hartcoherentie
11u15 - 11u45: plenaire lezing: Op welke manier kunnen digitale tools ons ondersteunen in het werken met cliënten?
11u45 - 12u30: broodjeslunch en netwerkmoment
12u30 - 14u15: workshop 'Hartcoherentie' 
14u15- 14u30: koffiepauze
14u30 - 16u30: plenaire lezing: Mentale Veerkracht, het verschil tussen lijden en leiden

Keuze 3

9u15 : koffie en onthaal
9u45 - 11u15 : plenaire lezing: Hartcoherentie
11u15 - 11u45: plenaire lezing: Op welke manier kunnen digitale tools ons ondersteunen in het werken met cliënten?
11u45 - 12u45: broodjeslunch en netwerkmoment
12u45 - 14u: plenaire lezing: Faalangst (werktitel)
14u - 14u30: koffiepauze
14u30 - 16u15: workshop 'Hartcoherentie'

Plenaire lezing: Louis Van Nieuland
Hartcoherentie? Een wetenschappelijk gefundeerde methode, met meetbare effecten en eenvoudige toepassing van specifieke technieken.

Zonder stress kunnen we geen veerkracht opbouwen. Complexe stressmechanismen kunnen een acute fase van stress hanteren. Wanneer we echter gebukt gaan onder een chronische vorm van stress dan werken deze mechanismen niet meer optimaal. Dit heeft een invloed op het denken, de emotiebeleving en uiteindelijk ons gedrag.

Daar het lichaam een geweldig aanpassingsvermogen heeft, wordt chronische stress vaak niet ervaren als zijnde stress. Toch is de nefaste impact van deze stress op lichamelijk en mentaal vlak voelbaar.

Hartcoherentie wordt ook wel eens een nervus vagus training genoemd. De nervus vagus, het rempedaal zenuwstelsel, wordt in tijden van chronische stress sterk verwaarloosd. Hartcoherentie zal de werking van de nervus vagus in ere herstellen. Hierdoor kan het lichaam terug recupereren, wordt het angstcentrum getemperd in zijn werking en ervaart de beoefenaar een innerlijke rust.

Tijdens de plenaire lezing neem ik je mee in de wondere wereld van hartcoherentie. Niet enkel op theoretisch vlak leggen we je uit hoe het hart erin slaagt balans te brengen in de werking van het zenuwstelsel, maar ook een demo-meting laat je in real-time het effect zien van hartcoherentie!

Plenaire lezing: Joke De Wilde
Op welke manier kunnen digitale tools ons ondersteunen in het werken met cliënten?

We zien cliënten met een meer complexe hulpvraag en ook het aantal hulpvragen neemt toe, hoe kunnen we met minder personeel toch tegemoet komen aan deze uitdagingen zonder onszelf voorbij te lopen? Digitale toepassingen kunnen het werk verlichten en ook leuker maken, een win-win voor jouw cliënten maar ook voor jou als hulpverlener.

Plenaire lezing: Heleen Gadeyne
Hoe coachen van faalangst naar meer zelfvertrouwen...

Tijdens deze lezing demonstreren we hoe je jongeren en volwassenen op een krachtgerichte manier naar meer zelfvertrouwen kan gidsen. Naast een wetenschappelijk onderbouwd kader, mag je concrete praktijkvoorbeelden en een gespreksleidraad voor een krachtgerichte faalangstaanpak verwachten. Het duidelijke kader en concrete handvaten worden hierin heel erg geapprecieërd. 

Plenaire lezing: Michael Portzky
Mentale Veerkracht, het verschil tussen lijden en leiden"
Steeds meer zien we zorgwekkende cijfers verschijnen over de gevolgen van stress, soms vertaald in burnoutcijfers, depressiecijfers, zelfmoordcijfers, absenteïsmecijfers, enz. Cijfers die in Nederland en Vlaanderen trouwens weer aan het stijgen zijn! Wat heeft er toch voor gezorgd dat dit van nature ooit positieve stresssysteem, dat ons geholpen heeft om het als soort te overleven, nu plots voor zulke nefaste gevolgen kan zorgen? Is iedereen even kwetsbaar? Wat is mentale veerkracht, en hoe helpt dit tegen stress? Wat kunnen we doen tegen de gevolgen van stress? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en geest? Een voordracht waardoor we hopelijk niet gestresseerd worden, en door de vele mediabomen het bos weer beginnen te zien.

Locatie
d'Adbij
Baron Ruzettelaan 435
Brugge / 8310 Assebroek

Ticketprijs
Wil ook jij aan het voordeeltarief inschrijven? Wil ook jij nog kosten maken in het boekjaar 2022? Dit kan, indien je inschrijft en betaalt voor 31 december 2022. Je krijgt het congres dan aan dezelfde prijs als het congres van 2022 (zie onderstaande tarieven). M.a.w. de prijs wordt nog niet geïndexeerd, ondanks het feit dat de kosten stijgen. Vanaf januari is het mogelijk dat er een kleine prijsstijging gebeurt.

Dagtickets
140 euro (exclusief BTW) 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Combiticket
264,5 euro (exclusief BTW) 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Combi VIP ticket (= combiticket + receptie op donderdag)
290 euro (exclusief BTW) 
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Groepsticket

Er zijn ook een groepstickets beschikbaar voor 12 personen (+ 2 gratis plaatsen) en voor 20 personen (+ 4 gratis plaatsen).
Wil je hierover meer info, dan neem je contact op.

Woord van dank

Als organisator wil ik alvast alle sprekers en het team vrijwilligers bedanken voor hun engagament want zonder hen was dit congres niet mogelijk.
Chris

Voorstelling van de sprekers: 

Anton Stellamans

Anton Stellamans werkt samen met zijn collega's op Ilfaro (www.ilfaro.be) voor organisaties die hun dienstverlening en samenwerking willen optimaliseren. Hij is auteur van 'Wendbaar als het woelig wordt', 'The Art of Giving Feedback' en 'Vergroot de veerkracht in jezelf en je team.' Hij studeerde wijsbegeerte en geschiedenis aan de KULeuven en Oplossingsgerichte Korte Therapie aan het Korzybski Instituut. 

Louis Van Nieuland

Van oorsprong ben ik een verpleegkundige, afgestudeerd in 1981. In mijn begincarrière werkte ik vooral op de dienst intensieve zorgen waarna ik afdelingshoofd (middenkader directie verpleging) werd van het operatiekwartier en heelkundige zorgen in een vrij groot ziekenhuis.  Eind 2020 zal mijn praktijk Louvanie tien jaar bestaan, gecombineerd met een functie in het ziekenhuis als bemiddelaar en vertrouwenspersoon. Sinds 2012 bied ik in AZ Rivierenland consultaties hartcoherentie aan. Uit deze samenwerking met artsen en paramedici is in 2014 het Stressmanagementcentrum Revida ontstaan. We creëerden een multidisciplinair team om het fenomeen stress en burn-out te benaderen.
Voor meer info: https://nerva.coach/over-louis-van-nieuland

Portzky Michael

Portzky Michael is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek, en auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten inzake (jongeren)veerkracht, het 'palliatieve pallet' en de boeken Veerkracht en Jongerenveerkracht. 

Joke De Wilde

Joke De Wilde is orthopedagoge en doctor in de pedagogische wetenschappen. Na een korte carrière als orthopedagoge in een revalidatiecentrum voor kinderen, jongeren en hun gezinnen bleek dat onderzoek haar lang leven is. Rode draad in haar onderzoekswerk is de meest kwetsbaren in de maatschappij een stem geven en op die manier empoweren en mee de regie geven over hun eigen traject in de hulpverlening. 

Heleen Gadeyne

Heleen is zelfstandig psycholoog en oplossingsgericht therapeut. Ze is mede-oprichter van OTIZ waar ze therapie, coaching en vormingen geeft. 'Samen Inspireren' en 'Zelfvertrouwen Boosten' zijn haar voornaamste bezigheden. Ze werkte een krachtgerichte faalangstaanpak uit, waarbij mensen nieuwe gewoontes installeren om met meer vertrouwen hun uitdagingen aan te gaan. Bij de BASS specialiseerde ze zich ook in het begeleiden van mensen met slaapproblemen. Recent startte ze ZELF/WIJS, een identiteitsversterkend groeitraject voor studenten die zoekende zijn. Als docent bij Hogent leert ze studenten coachen en begeleidt hen in stagegroeiproces.
www.otiz.be - www.ruimte.gent - https://www.otiz.be/nl/assets/File/Folder%20-%20zelfwijs.pdf

Even terugblikken...

2019     1 ste congres 'Denken in mogelijkheden'      
2020    Geen congres omwille van covid maatregelen
2021     2 de congres 'Focus op goed genoeg'          
2022    3 de congres '(SH)it Happens'