5de Oplossingsgericht congres
Ieder zijn eigen handleiding
26 en 27 september 2024

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be

Programma (onder voorbehoud)  

Woensdag 25 september 2024 (pré conference)

Heropfris- of verdiepingsdag voor mensen die reeds een basis hebben in het oplossingsgericht coachen.
Er worden max. 25 deelnemers aanvaard voor deze pré-conference.

Workshopbegeleider: Chris Van Dam
Praktisch:     9u koffie en onthaal
                      9u30 : start van de workshop
                      12u30 - 13u15: middagpauze
                      16u15: afronding van de workshop

Donderdag 26 september 2024

9u - 9u30: koffie en onthaal
9u30 - 9u45: start van het congres - welkomstwoord
9u45 - 10u45: Ieder zijn eigen handleiding - dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove
10u45 - 11u15: koffiepauze
11u15 - 12u15: Een oplossingsgericht taalgebruik - dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove
12u15 - 13u15: broodjeslunch
13u15 - 14u: Motivatie: Is het van moeten, mogen of willen?! - Sara Devadder 
14u30 - 15u: koffiepauze
15u- 17u:  De warme luchtverkoper (een interactieve, inzichtgevende voorstelling) - Johan De Keyser

Vrijdag 27 september 2024

9u – 9u30: koffie en onthaal9u30 – 11u30: Kruisvuur overleven - dr. Theo Compernolle11u30 – 12u: koffiepauze12u – 13u: Generaties: van uitdaging tot verbinding - Pascal Roskam 13u – 14u: broodjeslunch 14u – 15u30: Gelukkig zijn en zinvol bijdragen: kiezen voor talent - Luk Dewulf 
15u30: dankwoord en afsluiting

Meer info over de lezingen: 

Donderdag 26 september 2024

1.
 Ieder zijn eigen handleiding

Al ooit gesakkerd dat je coachee of cliënt niet mee wil? Terwijl je zowat alle aanbevolen technieken gebruikt hebt, je aanpak nog eens kritisch onder de loupe genomen… 'weerstand' van het taaie soort. Wat nu?

2. Een oplossingsgericht taalgebruik

Taal is magie…een wat vreemde uitspraak op een studiedag voor coaches die gedegen aan de slag willen, realistisch, met 'de voeten op de grond', en toch… En dan de uitdaging: hoe die 'magie' efficiënt inzetten?

3. Motivatie: Is het van moeten, mogen of willen?!

Ontdek hoe je jouw innerlijke GPS kunt afstellen op je persoonlijke en professionele groei.
We verkennen de kracht van de 3 psychologische basisbehoeften en hoe ze je kunnen frustreren en bovenal motiveren.
Ontvang praktische inzichten en tools waarmee je direct aan de slag kan om een positieve verandering in gang te zetten. 

4. De warme luchtverkoper

Om een Dreamteam te kunnen vormen heb je krachtige persoonlijkheden nodig. Hoe kan je er zelf voor zorgen dat je krachtig wordt en blijft? Hoe kan je anderen ondersteunen in die zoektocht? Welke relationele dynamieken kom je tegen op de werkvloer? En hoe kan je daar op een andere manier mee omgaan? Alle antwoorden op die vragen worden gegeven tijdens deze interactieve, inzicht gevende voorstelling, met zelfzorg en veerkracht als centrale thema's. Gebaseerd op het tweede boek van Johan De Keyser: 'Dynamisch Evenwicht', uitgegeven bij LannooCampus.  

Vrijdag 27 september 2024

1.
 Kruisvuur overleven - Navigeren in (gecamoufleerde) conflicten

Coaches pakken meestal ongewenste gedrag van hun coachees aan op basis van ideeën over intra-persoonlijke invloeden. Dit zijn soms de minst belangrijke. Er zijn meestal zeer invloedrijke inter-persoonlijke invloeden die het gedrag mee bepalen. Als tussen twee mensen of groepen de spanning oploopt, raakt er altijd een derde bij betrokken. Die wordt meegesleurd of mengt zich er op eigen initiatief in. Als je als coach aangesteld wordt in een systeem in (ontkend) conflict, ook al coach je slechts één persoon, dan ben jij die derde. Als je het conflict niet in kaart brengt word je een deel van het probleem en niet de oplossing.

2. Generaties: van uitdaging tot verbinding 

Generaties delen allemaal dezelfde waarden. We willen allemaal respect, erkenning, verbondenheid. En toch voelen we in de praktijk verschillen, kijkt elke generatie anders naar werk. Uitspraken als "in onze tijd…" en "de jeugd van tegenwoordig" zijn vaak gehoord, en ook op werkvloeren zorgen generatieverschillen soms voor een andere aanpak of een andere manier van kijken naar een probleem. Tijdens deze lezing bieden we de verklaringen voor generatieverschillen en vergroten we deze bewust uit. Het uiteindelijke doel blijft echter 'verbinden'. Door een dieper begrip van elkaars generatieprofiel streven we naar een verbeterde samenwerking. We bieden inzichten en praktische tips om deze verbinding te versterken.

3. Gelukkig zijn en zinvol bijdragen: kiezen voor talent 

In zijn bijdrage gaat hij in op wat talent is, hoe je het herkent, hoe het zichtbaar wordt. Wat het je oplevert als je activiteiten kan doen vanuit je talent (op en naast het werk). En wat het verschil is tussen een 'talent' en een 'competentie'. Zijn verhaal zit doorspekt van vele voorbeelden. En hij laat je kennismaken met de talenten uit het referentiekader dat hij samen met collega's heeft ontwikkeld.  

Sprekers

Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove

Myriam is kinder- en  jeugdpsychiater, docent en auteur binnen het domein van oplossingsgerichte therapie. Ze is medeoprichtster en staflid van het Korzybski Instituut. Myriam heeft al meer dan 40 jaar ervaring met het Oplossingsgericht denken en werken. 

Sarah Devadder

Tijdens een carrière in het welzijnsveld als leerkracht, coach, mentor, onderwijsontwikkelaar en vormingswerker werd Sarah Devadder geïnspireerd door het verbindend en mensgericht ondernemen. Ze volgde, naast een leerkrachtenopleiding, een postgraduaat mensgericht ondernemen aan de Artevelde Hogeschool en Appreciative Inquiry bij de Case Western Reserve University via Kessels en Smit. Met een focus op autonome motivatie en verbondenheid streeft ze naar een meer mensgerichte benadering in organisaties en het leven in het algemeen, als soulpreneur met De Verbindende Boom.

Johan De Keyser

Na een opleiding als algemeen en psychiatrisch verpleegkundige begint Johan met het begeleiden van mensen met een verslavingsdynamiek. Het is daar dat Johan het belang van goed samenwerken ervaart, zowel privé als op het werk. Na een bijkomende opleiding wordt hij Master Practitioner NLP. In 1997 richt hij Essento bv op. Sindsdien ondersteunt hij als 'TOP coach' teamleden & teamleiders zodat ze met meer plezier optimaal als dreamteam kunnen samenwerken. 

Dr. Theo Compernolle

Theo is neuropsychiater, onafhankelijke consultant, executive (team)coach, trainer en key-note speaker op drie continenten. Hij is lid van de faculteit van het CEDEP in Fontainebleau. Hij was voorheen Professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, professor in Leadership and Personal Development aan de Solvay Business School van de ULB in Brussel, adjunct professor aan het INSEAD waar hij met Mannfred Kets de Vries mee pionierde in groepscoaching. Hij was visiting professor oa. aan de Vlerick School Gent en het TIAS van de Universiteit van Tilburg.

Pascal Roskam

Pascal is bachelor in het sociaal werk en master in de sociologie. Sinds 1998 is hij verbonden aan HOGENT als lector HRM in de bacheloropleiding sociaal werk. Hij doceert er HR-vakken en geeft mee vorm aan het postgraduaat HRM voor pas-afgestudeerden. Als onderzoeker en dienstverlener verzorgt hij workshops rond het versterken van de samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen op de werkvloer (www.generatiebril.be), gebaseerd op het ESF-project 'Werken aan Intergenerationele Samenwerking en Expertise' (WISE, 2012-2015).

Luc Dewulf

Luk studeerde pedagogische wetenschappen en verdiepte zich in "appreciative inquiry" (waarderende benadering) en de "positieve psychologie". Hij schreef op basis daarvan heel wat boeken over talent- en burn-out.

Kostprijs?
 Hoe inschrijven?

Stuur een mailtje naar chris@centrumoplossingsgerichtcoachen.be  met jouw correcte facturatiegegevens (naam organisatie, adres én BTW-nummer) en uiteraard jouw naam (m.a.w. de persoon die deelneemt aan het congres).

De prijs voor de pré-conference (= heropfris- of verdiepingsdag) bedraagt 150 euro (excl. BTW).
De kostprijs voor één congresdag bedraagt 165 euro (excl. BTW)

De kostprijs voor donderdag en vrijdag bedraagt 264,5 euro (excl. BTW).
De kostprijs voor woensdag, donderdag en vrijdag bedraagt 350 euro (excl. BTW).

Locatie
d'Adbij
Baron Ruzettelaan 435
Brugge / 8310 Assebroek

Woord van dank

Als organisator wil ik alvast alle sprekers en het team vrijwilligers bedanken voor hun engagament want zonder hen was dit congres niet mogelijk.
Chris

Voorstelling van de sprekers: 

Even terugblikken...

2019     1 ste 2-daags congres: 'Denken in mogelijkheden' 
             
met o.a. Peter Szabo, Luc Swimmen, Fanny Matheussen,      
 
2020    Geen congres omwille van covid maatregelen

2021     2 de congres: 'Focus op goed genoeg' 
           
 met o.a. Dirk De Wachter, Liesbeth Boone, Annick Jehaes en Erwin Thielemans
      
2022    3 de 2-daags congres: '(SH)it Happens' (+ pre conference) 
             met o.a. Louis Cauffman, Jan Swerts,...

2023    4de 2-daags congres: 'Van coping tot zelfzorg'
             met o.a. Anton Stellamans, Louis Van Nieuland, Joke De Wilde, Heleen Gadeyne, Michael Potzky