Chris is auteur van de volgende publicaties:

Oplossingsgericht werken met ondersteunde communicatie vraagt heel wat training van de hulpverlener. Je moet je allereerst de oplossingsgerichte mindset eigen maken. Op een methodische en gestructureerde manier ga je daarbij met de cliënt in gesprek, zodat de cliënt zijn 'eigen kracht' versterkt.

Coaching is hip. Er verschijnen wekelijks boeken over coaching en (te?) veel mensen noemen zichzelf 'coach'. Gelukkig kent de coachingwereld een aantal vaste waarden. Dit boek is er één van.
Het oplossingsgericht denkkader en het Brugse model vormen de theoretische basis van dit boek en zijn al jaren een goed gefundeerd én praktisch kompas om...

Zoals de titel van het boek 'De oplossingsgerichte coach: het werkboek' doet vermoeden, is dit een praktisch boek. Het is aanvullend materiaal bij het boek 'De oplossingsgerichte coach' én de workshops die Chris aanbiedt. Het oplossingsgericht denkkader is eenvoudig, toch vraagt het heel wat oefening. Met dit boek kan je jezelf verder trainen en...

(SH)it Happens

29-10-2022

Opvoeders, hulpverleners, groepsbegeleiders, coördinatoren en directies vinden in (Sh)it happens heel wat praktisch bruikbare tips en technieken om het oplossingsgericht denken te implementeren in hun organisatie, hun team en tijdens het begeleiden van jongeren.