Brief uit de toekomst

31-10-2022

Brief uit de toekomst In het oplossingsgericht werken focussen we ons op de gewenste situatie én tegelijk op het heden en het verleden. Insoo Kim Berg en Yvonne Dolan geven ons in het boek 'De praktijk van oplossingen' mee dat 'de toekomst gedeeltelijk gecreëerd wordt en deels onderhandelbaar is'. 'Brief uit de toekomst' is een techniek die Yvonne Dolan gebruikt in de oplossingsgerichte gesprekstherapie. Ze is oprichtster en directeur van het Institute for Solution Focused Therapy en auteur van heel wat boeken.

De hoopvolle gedachte 'de toekomst wordt gedeeltelijk gecreëerd en is deels onderhandelbaar' maakt ons duidelijk dat we geen slaven zijn van ons verleden en dat onze toekomst niet vooraf bepaald is door ons verleden of onze context. Anderzijds moeten we ook realistisch zijn, want niet alles is onderhandelbaar of kunnen we creëren. Daarom ook dat er geschreven staat 'gedeeltelijk' en 'deels' onderhandelbaar. Het zou onrespectvol zijn naar de coachee toe om te stellen dat alles onderhandelbaar is.

Met de techniek 'brief uit de toekomst' nodig je iemand uit om een brief over zichzelf te schrijven. Deze brief richt hij aan zichzelf. De briefschrijver wordt uitgenodigd om in de toekomst te gaan staan, te kijken en beleven hoe het daar is. Hij maakt een sprong in de tijd en kijkt hoe hij daar is geraakt. 'De brief uit de toekomst' werkt verhelderend en is motiverend. Hij nodigt uit om te concretiseren waardoor je een beter zicht krijgt op wat je precies wilt bereiken.  

Stappen

1. Kies een moment in de toekomst (bv. binnen 5 jaar of een tijdstip dat voor jou belangrijk is).
2. Schrijf de datum op de brief.
3. Stel je nu voor dat de tussenliggende jaren voorbij zijn en start met het schrijven van de brief aan jezelf.

In de brief leg je ook uit hoe je de problemen, moeilijkheden waarmee je worstelde, opgelost zijn.