Coachingstaal... graag zo simpel mogelijk

31-10-2022

Tijdens een workshop rond het thema 'coaching' vroeg de gespreksleider aan iedereen hoe zij zich voelden. Eén van de deelnemers antwoordde: 'Ik heb 'het' gevoel dat ik in transitie ben....'. Ik dacht: 'Wat is dat voor een gevoel? Wat betekent dit woord in deze context?'. Ik besloot om dit even op te zoeken en vond de volgende beschrijving in het 'Van Dale' woordenboek terug 'overgang, verandering: de transitie naar een duurzame samenleving'. Ze moet zich blijkbaar wel heel bijzonder voelen, dacht ik, want zo heb ik me nog nooit gevoeld. Hoe voelt dit eigenlijk? Hoe word je dit gewaar?

Coaches hanteren soms een eigen vakjargon en gebruiken uitspraken zoals 'in je kracht staan', 'jezelf ontplooien', 'de kern van je zijn', 'zingeving', 'in transitie zijn', 'verbindende groet'... Dit taalgebruik sluit bij heel wat mensen niet aan bij hun eigen taalgebruik.

Aangezien we weten dat de relatie tussen de coachee en de coach één van de belangrijkste factoren is die ervoor zorgt dat er coaching werkt, is het nuttig om ons taalgebruik zo 'optimaal mogelijk' af te stemmen op de coachee. Een gouden regel die je kan hanteren is 'Kan je het simpel zeggen, zeg het dan zo simpel mogelijk'.

Een tweede reden om dit soort vakjargon te vermijden is dat zelfs coaches niet altijd hetzelfde verstaan onder de terminologie die ze gebruiken of ze kunnen zelf de gebruikte term niet juist omschrijven . Wat betekent in je kracht staan? Hoe ziet dit eruit? Wat is kracht? Hoe kan je dit trainen? Of nog moeilijker: 'Wat is het verschil tussen een groet en een verbindende groet?'. Is niet iedere groet verbindend?

Ook wanneer je iemand coacht die vertrouwd is met heel wat denkkaders en theorie, blijft het zinvol om je taalgebruik zo simpel mogelijk te houden. Doe je dit niet, dan is het mogelijk dat je als coach iets zegt dat jij als vanzelfsprekend ervaart terwijl dit voor de coachee niet zo is.

Sommige coaches vinden het leuk om taal te gebruiken die verwijst naar een lichamelijke gewaarwording. Dit taalgebruik sluit dikwijls aan bij de leefwereld van mensen die al ervaring hebben met lichaamswerk, yoga, reiki,... Bij andere personen wekt dit soort uitspraken alleen maar irritatie op?

De meeste mensen hebben het in hun dagelijks leven niet over 'in transitie zijn', 'in je kracht gaan staan',... Het is mij nog niet overkomen dat iemand bij de bakker, de garagist of mijn buurman het had over 'in je kracht gaan staan'. Nee, die mensen hanteren in het dagelijks leven een taal die ze beiden vlot verstaan.

Laten we in een coachingsgesprek dan een simpel en duidelijk taalgebruik hanteren.