De probleeminventaris

02-11-2022

Bij de start van een coachingstraject kan je aan de teamleden vragen om schriftelijk een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

• Wat is er voor jou een probleem in dit team?
• Hoe heb je er last van?
• Wat doe je nu al om ermee om te gaan?

Dat materiaal wordt op verschillende post-its genoteerd en kan bij de start van het traject besproken worden.

Met de tweede vraag wordt uitdrukkelijk gevraagd naar 'Hoe heb je er last van?' in plaats van 'Waarom heb je er last van?'. Door de vraag zo te stellen, komt het probleem binnen hun invloedssfeer. Het effect van het probleem interesseert een oplossingsgerichte coach.

Wil je meer lezen over 'de probleeminventaris'? Lees dan het boek 'Teamcoaching. Praktische handvaten voor de oplossingsgerichte teamcoach'. Het boek verschijnt in september 2021 bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.