De therapeutische alliantie

17-10-2022

Dr. Luc Isebaert / Hoofdstuk Oplossingsgericht Opvoeden: Chris Van Dam
Geert Lefevere (red.)

De therapeutische alliantie licht de meest efficiënte methodes toe om met de cliënten samen te werken en zo snel een duurzaam resultaat te bereiken. De modellen van oplossingsgerichte psychotherapie die in Milwaukee en Brugge ontstonden en over de hele wereld werden uitgebouwd, focussen op de cliënt en hoe ze in zichzelf en bij de mensen rondom hen de kracht kunnen vinden om in vrijheid te kiezen voor zichzelf en voor wat zij willen.

De grootste autoriteiten in de oplossingsgerichte therapeutische wereld brengen in dit boek hun kennis en hun praktijk samen voor therapeuten en hulpverleners. Dit boek is hun houvast om hun cliënten te helpen om uit hun lijden te herrijzen en om opnieuw met zichzelf en hun dierbaren in vrede te leven.

Dankjewel Luc dat ik ook een bijdrage mocht leveren in dit werk. 'Oplossingsgericht opvoeden... een andere focus. Blz. 633 - 657