De wondervraag

02-11-2022

De wondervraag is een techniek om de gewenste toekomst te visualiseren. Deze techniek is nuttig wanneer je hem toepast met een oplossingsgerichte mindset. Hoe meer aandacht je geeft aan de gewenste situatie hoe dichterbij deze komt. Er ontstaat als het ware voorwaartse energie om de doelstelling te bereiken.

Uit de praktijk

Teamcoach: 'Jullie willen dan verandering in jullie organisatie. Stel je eens voor dat jullie dit gerealiseerd hebben, hoe ziet jullie organisatie er dan uit?'
De teamleden beschrijven heel concreet hoe dit eruit ziet.
Teamcoach: 'En wat doen jullie dan?'
De teamleden formuleren een antwoord op de vraag.
Teamcoach: 'En hoe zien jullie sponsors dat?'
 ...
Teamcoach: 'En jullie cliënten? ...
Teamcoach: 'En stel dat ik opnieuw in jullie organisatie kom, wat is het eerste dat mij zal opvallen?' .... Teamcoach: 'En wat dan nog?' ...
Teamcoach: 'En stel dat ik hier zoals een vlieg dan eens kom kijken tijdens jullie koffiepauze. Wat zie ik dan? ....

Op deze manier stelt de oplossingsgerichte teamcoach heel wat bijkomende vragen om dit zo helder mogelijk te krijgen. Hij gaat niet te vlug over naar stap drie van het vierstappenmodel.

Uit de praktijk

Teamcoach: 'Graag wil ik jullie vragen om eens na te denken in groepjes van ongeveer 10 personen over wat jullie droomscenario is. Hoe ziet jullie droom eruit? Op welke manier willen jullie les geven? Hoe ziet je omgeving eruit?...' Toen de groepjes de opdracht voltooid hadden, kregen ze de gelegenheid om hun droom voor te stellen aan het voltallige team. Daarna werden ze bedankt en kregen ze de volgende opdracht aangeboden.

Na de sessie kwam het wandelgangengesprek...

 Hier enkele fragmenten uit dit gesprek: 'Waarom hebben we dat nu eigenlijk moeten doen? Wat gebeurt hier nu mee? Het was wel leuk, maar wat nu? Alles is toch al bepaald?'

In deze situatie wordt louter de techniek van de wondervraag toegepast zonder enige kadering of niet vertrekkend vanuit de oplossingsgerichte mindset. Spijtig, want dan krijg je inderdaad dit soort wandelganggesprekken.

Indien er vooraf reeds een aantal zaken bepaald zijn, dan deel je dit best mee aan het team dat je begeleidt. Dit zijn beperkingen voor het team. In tegenstelling tot personal coaching is het nuttig om een team tijdens het stellen van de wondervraag reeds rekening te laten houden met de beperkingen.

Ik verduidelijk dit even met het volgende voorbeeld:

Uit de praktijk

Teamcoach: 'We weten allemaal dat jullie binnenkort verhuizen naar de nieuwbouw hier een beetje verder. Een aantal mensen zullen dit leuk vinden, anderen niet. Dit kunnen we niet veranderen. Ook het feit dat jullie nog steeds dezelfde hoeveelheid werk hebben en dat jullie de procedures van de organisatie moeten volgen. Maar stel je nu eens voor... echt, stel je voor dat.... jullie in deze omstandigheden, jullie werk kunnen doen op de manier zodat het goed is voor jullie... hoe doen jullie dat dan? Wat zie ik jou dan doen? En je collega's? En waaraan zien jullie klanten dit?'

Dit is eveneens een wondervraag, maar het team gaat reeds binnen de krijtlijnen (= beperkingen) denken. Hierdoor voelt een team zich na de oefening niet bedrogen en vermijden we de volgende opmerkingen; 'Ja, we hebben allemaal eens goed mogen fantaseren... als dat oplossingsgericht denken is?'.

Wil je meer lezen over de wondervraag en teamcoaching? Lees dan het boek 'Teamcoaching. Praktische handvaten voor de oplossingsgerichte teamcoach'. Het boek verschijnt in september 2021 bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.