6. Intervisie... een weg naar verandering

05-09-2022

Dit boek kan je verder op weg helpen als intervisor. De spelregels van oplossingsgerichte intervisie worden op een heldere en eenvoudige manier beschreven.

Dit praktische boek is niet enkel bedoeld voor ervaren intervisoren, maar ook voor teambegeleiders, coaches en trainers die bereid zijn om vanuit de praktijk van de deelnemers een efficiënt leerproces op te starten.

Zoals gebruikelijk illustreert deze auteur het geheel rijkelijk met praktijkvoorbeelden. In tegenstelling tot andere vakliteratuur geeft hij op deze manier heel wat van zichzelf bloot. In dit boek verwijst hij regelmatig naar een aantal bekende mensen die hem inspireren en linkt hij deze inzichten met het oplossingsgerichte gedachtegoed.

Dit boek kan je bestellen via de volgende link:
https://intersentia.be/nl/intervisie-een-weg-naar-verandering.html