Meer dan small talk...

31-10-2022

Een klassiek voorbeeld van small talk is de uitspraak 'Ben je hier goed geraakt?' of 'Heb je het goed gevonden?'. Het antwoord is meestal 'Ja', want bijna iedereen heeft tegenwoordig een GPS.

Small talk kan je beschouwen als een manier van contact maken met elkaar. Je oefent als het ware al even in het praten met elkaar.

Een oplossingsgerichte coach probeert een stapje verder te gaan. Hij combineert 'small talk' vaak met het valoriseren van de sterktes van de coachee. Valoriseren betekent het waarderen of herwaarderen van de krachten of sterktes waarvan de coachee zich vaak niet bewust is of die hij als vanzelfsprekend beschouwd.

Voorbeeld ter illustratie

Een hulpverlener heeft de papa van een kindje uit de leefgroep uitgenodigd om op gesprek te komen. Hij heeft gevraagd om maandagochtend een half uurtje te voorzien voor dit gesprek.

Hulpverlener: 'He, het is jou gelukt om je vrij te maken voor dit gesprek over je zoontje.' Papa: 'Niet zo gemakkelijk eigenlijk. Mijn baas deed een beetje moeilijk, omdat ik nu een uur later begin te werken.' Hulpverlener: 'En toch heb jij dit gedaan. Ja! Niet vanzelfsprekend. Je bent wel echt een betrokken papa die dit doet voor zijn zoon.' Pap: 'Ik vind het belangrijk dat het goed gaat met hem.'


Zoals je merkt in het bovenstaande fragment doet de hulpverlener, die hier de rol van coach opneemt, meer dan alleen small talk gebruiken. Hij complimenteert de papa, waardoor er onmiddellijk een sterk contact tussen hen ontstaat. Dit doet hij vanuit een authentieke houding. Indien het louter het toepassen van een techniek wordt, dan zal het in praktijk vaak niet werken.