3. Praktijkboek over oplossingsgericht werken & visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking

02-09-2022

Uitverkocht

Auteurs: De Rijdt, C., Van Dam, C.
Pictogrammen: Bart Serrien

Oplossingsgericht werken is zoveel meer dan een gespreksmodel of een verzameling technieken. Het gaat over een manier van omgaan met elkaar, in het leven staan en kwaliteit geven aan het eigen leven en dat van anderen.

Begeleiders focussen hoe langer hoe meer op het samen zoeken naar een oplossing en minder op de problemen waar de cliënt soms nog tegen aanloopt. De gesprekken met cliënten zijn anders, ze groeien en zetten stappen om verandering teweeg te brengen.

Dit praktijkboek inspireert en geeft handvatten om oplossingsgericht aan de slag te gaan. Het gebruik van visualisaties helpt hierbij. De voorbeelden in het boek kunnen op maat worden aangepast.

Het boek is gevisualiseerd met Sclera-pictogrammen.

Hierbij een link naar de boekbespreking van Platform Praktijkontwikkeling vanuit Nederland: https://plpo.nl/2018/01/11/visualiseer-wat-werkt/