Teach what you preach

31-10-2022

Het verhaal moet kloppen of het wordt doorprikt. Een organisatie die zegt dat het welzijn van de medewerkers belangrijk is, maar stilzwijgend verwacht dat iedereen overuren presteert, verliest haar geloofwaardigheid. Een organisatie die stelt dat ze het belangrijk vindt om in te zetten op de kwaliteiten en talenten van de collega's, maar iedereen in hokjes plaatst op basis van zijn diploma's, verliest haar geloofwaardigheid. Kortom, een organisatie, leidinggevende of medewerker moet doen wat die zelf verkondigt.

Van een werkelijk oplossingsgerichte organisatie gaat ook de directie op een oplossingsgerichte manier om met haar personeel. Dan werken de directeur en de teamcoach even oplossingsgericht als iedere groepsbegeleider. Een leidinggevende is evenwaardig aan zijn collega's, maar staat niet op hetzelfde niveau. Vaak maakt een leidinggevende gebruik van zijn positie zonder daar zich bewust van te zijn.

UIT DE PRAKTIJK

Leidinggevende stelt de volgende vraag aan medewerker Lieve over een succeservaring: 'Amai, hoe heb jij dit gedaan? Niet simpel. Ik ben echt benieuwd.' Lieve begint te vertellen en denkt bij zichzelf: ik moet dit echt wel heel goed gedaan hebben, als mijn leidinggevende dit al vraagt en tijd maakt om te luisteren naar mijn manier van aanpak.


Doordat de vraag in dit voorbeeld gesteld wordt door iemand die hiërarchisch op een andere (vaak hogere) positie staat, is ze enorm krachtig. Indien de leidinggevende daarnaast ook nog inhoudelijk expert is, bijvoorbeeld over het oplossingsgericht werken, dan wordt de vraag als nog krachtiger ervaren.

Wil je meer lezen? Bestel dan het boek '(sh)IT HAPPENS'