De oplossingsgerichte coach  (derde editie)

31-10-2022

Coaching is hip. Er verschijnen wekelijks boeken over coaching en (te?) veel mensen noemen zichzelf 'coach'. Gelukkig kent de coachingwereld een aantal vaste waarden. Dit boek is er één van.
Het oplossingsgericht denkkader en het Brugse model vormen de theoretische basis van dit boek en zijn al jaren een goed gefundeerd én praktisch kompas om coaching richting mee te geven. Met de kennis van dit model in het achterhoofd doe je als oplossingsgerichte coach interventies die werken.
De auteur reikt vanuit zijn brede ervaring inspirerende tools aan én cases uit de praktijk, die tonen hoe je als coach in het werkveld aan de slag kan. Zijn uitnodigingen tot reflectie doen je stilstaan bij waar je misschien aan voorbij zou gaan.
Deze nieuwe editie is uiteraard geactualiseerd met nieuwe inzichten en technieken - geen enkel vakgebied staat stil - en is bovendien prachtig geïllustreerd met foto's van Lore Van Dam.