De oplossingsgerichte mindset en feedforward

31-10-2022

Feedforward is het kleine broertje van feedback, maar wint de laatste jaren meer en meer aan terrein. Feedback gaat steeds over het verleden en we leren inderdaad uit het verleden en de fouten die we gemaakt hebben. Feedforward gaat over de toekomst, over het gewenste en positief gedrag.

De feedforward methode werd bedacht door Marshall Goldsmith, een wereldberoemd executive coach en auteur of redacteur van 42 boeken. Hij coacht topmensen uit de bedrijfswereld om hun soms onbewuste gewoontes te doorbreken en zo succesvoller te worden.

De feedforward methode gebruiken we omdat:

1. De toekomst kunnen we veranderen, het verleden niet. Feedforward helpt om een positieve toekomst voor ogen te hebben. Wanneer mensen duidelijke ideeën hebben over hoe ze succesvoller kunnen zijn, verhoogt dit de kansen op het bereiken van dit succes. Ook mensen die reeds succesvol zijn, blijken enorm ontvankelijk te zijn voor toekomstideeën.

2. Feedback wordt soms ervaren als iets negatiefs, feedforward daarentegen eerder als positief en oplossingsgericht.

Feedforward wordt ook minder persoonlijk opgevat.

3. Het is eenvoudig en praktisch. In plaats van feedback kent feedforward geen regels en gaat het eerder over de mindset. Je hoeft de persoon aan wie je de boodschap geeft ook persoonlijk niet zo goed te kennen. Het volstaat dat je op de hoogte bent van de taak of situatie van de persoon.

4. Feedforward richt zich op de ontwikkeling van mensen. Het geeft mensen ideeën over de mogelijkheden in de toekomst en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Door het geven van feedforward willen we mensen in de actieve rol plaatsen.

Feedforward wordt meestal in een positief klimaat gegeven, waardoor mensen het vaak beter ontvangen dan feedback.  

De feedforward methode sluit sterk aan bij de oplossingsgerichte mindset. Ook hier focussen we sterk op waar we naartoe willen ofwel de gewenste situatie. Krachten en sterktes uit het verleden interesseren ons veel meer dan de problemen en de oorzaken van deze problemen uit het verleden.

Omdat er voor het geven van feedforward geen stappenplan bestaat, maken we dit even duidelijk met een aantal voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Een teamlid spreekt na de vergadering de voorzitter van de vergadering even aan: 'Kan je bij de volgende vergadering nog wat meer structuur bieden. Ik denk dat iedereen nog beter mee is in het verhaal. Wat denk jij?'.

Tussen de regels door lees je misschien dat er tijdens deze vergadering nog iets te weinig structuur was. Toch focussen we niet te sterk op het probleem, want er wordt onmiddellijk gefocust op de gewenste situatie en de persoon die de boodschap krijgt wordt onmiddellijk in de actieve rol geplaatst.

Voorbeeld 2:
'Ik zie het enthousiasme bij jou als je bezig bent met dit project. Ben je je ook al bewust van de aanstekelijkheid dat jouw enthousiasme heeft bij jouw collega's?'

In dit voorbeeld krijgt de ontvanger en compliment en wordt hij uitgenodigd om na te denken over het positieve effect van zijn gedrag op zijn collega's. Hierdoor zal hij hierop nog sterker gaan letten. Eén van de principes die we in het oplossingsgericht denken toepassen is 'Al wat aandacht krijgt groeit'. In dit voorbeeld zal dit als effect hebben dat hij nog meer op de positieve effecten zal letten. Dit brengt ons bij een ander oplossingsgericht principe: 'Doe meer van wat werkt'.

Voorbeeld 3:
'Ik waardeer het dat jij zo op de hoogte bent van de nieuwe tendenzen. Het zou nog nuttiger zijn voor ons team indien je deze al concreet kan vertalen naar onze werkcontext. Hou zou jij dat kunnen doen?'

In dit voorbeeld krijgt de ontvanger een compliment over wat hij nu reeds doet. De persoon die de feedforward geeft gelooft sterk in de mogelijkheden van de ontvanger en nodigt hem daarom uit om nog een stapje verder te gaan. De ontvanger wordt daardoor ook in een actieve rol geplaatst. De feedforward is dus meer dan enkel een complimentje dat gegeven wordt. 


Inspiratiebronnen

https://www.talentontwikkeling.com/blog/feedforward-methode-feedback https://communicatietraining.nl/inspiratie/feedforward https://www.marshallgoldsmith.com/articles/try-feedforward-instead-feedback

M. Goldsmith, P. ter Kuile, M., Reiter, Tot hier en nu verder! Hoe succesvolle mensen nog succesvoller worden, AWBru 2018

Wil je meer lezen? Lees dan het boek 'Groepsdynamisch begeleiden. Praktische handvaten voor begeleiders van groepen & teamleiders met een oplossingsgerichte mindset.' Chris De Rijdt, Chris Van Dam. Het boek verschijnt in september 2021 bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.