Oplossingsgericht parafraseren

19-11-2022

Parafraseren ofwel het samenvatten in eigen woorden is een techniek die vaak gebruikt wordt in coaching.

Mogelijke effecten van het parafraseren:
- de coachee of het team herkent de inhoud en voelt dat er naar hem geluisterd werd.
- de coachee of het team herkennen de inhoud niet en maken dit duidelijk aan de coach. Voor de coach is dit nuttige info, want dit biedt hem de mogelijkheid om opnieuw te luisteren naar het verhaal en bijkomende vragen te stellen.
- de coachee of het team herkennen de inhoud niet én reageren niet. Dit kan als effect hebben dat de coach denkt dat hij goed bezig is en de coachee of het team afhaakt.

Letterlijk herhalen is vaak nuttiger dan parafraseren. Wanneer we oplossingsgericht parafraseren dan hanteren we bewust een taalgebruik waardoor 'de hoop in verandering' toeneemt of het probleem zodanig verwoord wordt dat het opnieuw werkbaar of hanteerbaar wordt.

De coachee zegt: 'Ik ben nog aan het twijfelen.'
Gebruik een ander woord dat een andere (positiever of lichtere) lading heeft.
De coach parafraseert: 'Je bent nog aan het zoeken.'

De coachee zegt: 'Mijn collega heeft dit niet goed ingevuld'.
Kom los uit het zwart/wit denken. Als oplossingsgerichte coach zijn we ervan overtuigd dat geen enkel probleem steeds in dezelfde mate aanwezig is.
De coach parafraseert: 'Je collega heeft dit niet goed genoeg ingevuld.'
ofwel
De coach parafraseert: 'Je collega heeft dit anders ingevuld.'

De coachee zegt: 'Ik weet het niet.'
Voeg het woord 'nog' eraan toe en creëer hoop.
De coachee zegt: 'Je weet het nog niet.'

De coachee zegt: 'Dit gaat mij nooit lukken.'
Maak duidelijk dat het een momentopname is.
De coach parafraseert: 'Ik hoor je zeggen dat dit je nu niet lukt.'

De coachee zegt: 'Ik kan niet anders dan...'
Maak duidelijk dat het een momentopname is.
De coach parafraseert: 'Je zegt dat je op dit moment niet anders kan dan...'