Oplossingsgericht werken met mensen met een communicatieve beperking

21-02-2023

Oplossingsgericht werken met ondersteunde communicatie vraagt heel wat training van de hulpverlener. Je moet je allereerst de oplossingsgerichte mindset eigen maken. Op een methodische en gestructureerde manier ga je daarbij met de cliënt in gesprek, zodat de cliënt zijn 'eigen kracht' versterkt.

Daarnaast moet je op zoek naar nieuwe communicatiemiddelen die dit gesprek eenvoudiger kunnen doen verlopen. Deze 'ondersteunde communicatie' komt goed van pas bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook ruimer wordt deze manier van communiceren steeds vaker dankbaar gebruikt bij kinderen met of zonder communicatieve beperking of in de psychiatrie.

Voor de hulpverlener lijkt het een beetje op het leren communiceren in een andere taal en met een andere mindset. Dit boek helpt daarbij. Het biedt heel wat inspiratie en handvatten om oplossingsgericht met cliënten aan de slag te gaan.

De visualisaties in het boek zijn ook als download beschikbaar en op maat aanpasbaar.

Chris De Rijdt is praktijklector aan HOGENT en geeft les aan AP Hogeschool Antwerpen. Voordien was ze begeleidster in de integrale jeugdhulp en bij volwassenen met een verstandelijke beperking en kinderen met gedragsproblemen. Ze specialiseerde zich in het werken met visualisaties.

Chris Van Dam is praktijklector aan HOGENT, directeur van het Centrum Oplossingsgericht Coachen en zaakvoerder van Coachen naar verandering. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring als coach en workshopbegeleider.

Bart Serrien is de bezieler en ontwerper van de Sclera-pictogrammen. Sclera vzw biedt ondersteuning aan uiteenlopende doelgroepen door het ontwerpen van pictogrammen op maat.