Oplossingsgerichte intervisie (verschijnt in september 2023)

23-02-2023

Oplossingsgerichte intervisie
Do's and dont's voor deelnemers én intervisoren

Een intervisie begeleiden is één van de mooiste begeleidingsvormen. Voor coaches is deze werkvorm vaak een opstap naar teamcoaching, voor deelnemers betekent een goede intervisiesessie vaak de ontwarring van professionele knopen.

Oplossingsgerichte intervisie is er voor deelnemers én voor intervisoren. Vanuit het verschil tussen de traditionele en de oplossingsgerichte intervisiemethode toont de auteur de basishouding en de mindset die van een intervisie een oplossingsgerichte intervisie maken. Na dit boek heb je heel wat intervisiemethodieken in de vingers en ben je zelf in staat om oplossingsgericht deel te nemen aan een intervisiebijeenkomst, of ze te begeleiden.

Oplossingsgerichte intervisie is een een interactief boek. Lees en scan de QR-codes met je smartphone of tablet en ontdek het extra beeld- en werkmateriaal.Chris Van Dam heeft meer dan twintig jaar ervaring als personal coach, teamcoach, workshopbegeleider, intervisor en is auteur van vakliteratuur. Hij raakte vertrouwd met het oplossingsgericht gedachtegoed in de therapieopleiding van het Korzybski Instituut, waar hij gedurende vijf jaar een staffunctie opnam. Chris werkt als praktijklector in Hogent en is directeur van het Centrum Oplossingsgericht Coachen.