Wat als het zoeken naar positieve uitzonderingen irritatie opwekt

31-10-2022

In het oplossingsgericht coachen gaan we vaak op zoek naar uitzonderingen op de probleemsituatie. Geen enkel probleem doet zich voortdurend voor of er zit variatie in de intensiteit van het probleem.

Mensen denken vaak heel zwart/wit en een oplossingsgerichte coach probeert de grijsschakeringen zichtbaar te maken. Dit doet hij door op een andere manier te luisteren naar het verhaal van de coachee of door het vragen naar positieve uitzonderingen.

Het is mogelijk dat de coachee nog niet in staat is om de positieve uitzonderingen te zien of te benoemen. We kunnen dit beschouwen als weerstand, wat enkel een nuttig concept is als we weerstand beschouwen als nuttige informatie. De coachee zegt ons dan: 'Je hebt nog niet voldoende geluisterd naar mijn verhaal. Of ik heb nog te weinig erkenning gekregen voor de last die ik ervaar van het probleem.' En uiteraard is het ook mogelijk dat hij gewoon de positieve uitzonderingen nog niet ziet.

Overtuig de coachee niet dat er positieve uitzonderingen zijn en blijf ook niet zoeken naar deze uitzonderingen, want dan wek je irritatie op. Luister nog sterker naar hem, respecteer zijn tempo, praat eventueel ook over een aantal andere thema's, ...