De wondervraag

02-11-2022

De wondervraag is een techniek om de gewenste toekomst te visualiseren. Deze techniek is nuttig wanneer je hem toepast met een oplossingsgerichte mindset. Hoe meer aandacht je geeft aan de gewenste situatie hoe dichterbij deze komt. Er ontstaat als het ware voorwaartse energie om de doelstelling te bereiken.

Uit de praktijk

Teamcoach: 'Jullie...

Bij de start van een coachingstraject kan je aan de teamleden vragen om schriftelijk een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

• Wat is er voor jou een probleem in dit team?
• Hoe heb je er last van?
• Wat doe je nu al om ermee om te gaan?

Dat materiaal...

In dit artikel zoom ik nog even in op het verschil tussen de gewenste situatie en de ideale situatie. 'Gewenste' of 'ideale' situatie, slechts één woord verschil maar een totaal andere betekenis. Zowel het stellen van de wondervraag waarbij je peilt naar de 'ideale' of de 'gewenste' situatie zijn correct.

1. De 'ideale' situatie

Een voorbeeld...

Feedforward is het kleine broertje van feedback, maar wint de laatste jaren meer en meer aan terrein. Feedback gaat steeds over het verleden en we leren inderdaad uit het verleden en de fouten die we gemaakt hebben. Feedforward gaat over de toekomst, over het gewenste en positief gedrag.

De feedforward methode werd bedacht door Marshall Goldsmith,...

In het oplossingsgericht coachen gaan we vaak op zoek naar uitzonderingen op de probleemsituatie. Geen enkel probleem doet zich voortdurend voor of er zit variatie in de intensiteit van het probleem.

Mensen denken vaak heel zwart/wit en een oplossingsgerichte coach probeert de grijsschakeringen zichtbaar te maken. Dit doet hij door op een andere...

Tijdens een workshop rond het thema 'coaching' vroeg de gespreksleider aan iedereen hoe zij zich voelden. Eén van de deelnemers antwoordde: 'Ik heb 'het' gevoel dat ik in transitie ben....'. Ik dacht: 'Wat is dat voor een gevoel? Wat betekent dit woord in deze context?'. Ik besloot om dit even op te zoeken en vond de volgende beschrijving in...

Het verhaal moet kloppen of het wordt doorprikt. Een organisatie die zegt dat het welzijn van de medewerkers belangrijk is, maar stilzwijgend verwacht dat iedereen overuren presteert, verliest haar geloofwaardigheid. Een organisatie die stelt dat ze het belangrijk vindt om in te zetten op de kwaliteiten en talenten van de collega's, maar iedereen...

Een klassiek voorbeeld van small talk is de uitspraak 'Ben je hier goed geraakt?' of 'Heb je het goed gevonden?'. Het antwoord is meestal 'Ja', want bijna iedereen heeft tegenwoordig een GPS.

Small talk kan je beschouwen als een manier van contact maken met elkaar. Je oefent als het ware al even in het praten met elkaar.

Zat hij niet al een tijdje te knikkebollen? Was hij aan het slapen? Nee gelukkig niet, want hij zei plots 'mm mm'. Of was dit eerder een beginnend snurkgeluid? Of een kriebel in zijn keel? Ik zal het nooit weten, toch vermoed ik dat hij aan het luisteren was. De 'mm mm' doet sterk vermoeden dat hij wakker was. Ja, toch? ...

Brief uit de toekomst In het oplossingsgericht werken focussen we ons op de gewenste situatie én tegelijk op het heden en het verleden. Insoo Kim Berg en Yvonne Dolan geven ons in het boek 'De praktijk van oplossingen' mee dat 'de toekomst gedeeltelijk gecreëerd wordt en deels onderhandelbaar is'. 'Brief uit de toekomst' is een techniek die Yvonne...